Cameratoezicht

02
september
2015

Lek in populaire babycamera's laat vreemden meekijken

Onderzoekers hebben in zeven populaire babycamera's verschillende lekken ontdekt, waardoor in het ergste geval vreemden op afstand met de beelden kunnen meekijken of in het geval van lokale netwerktoegang de camera volledig kunnen overnemen. De problemen zijn aanwezig in de iBaby M6, iBaby M3S, Philips In.Sight B120/37, Summer Baby Zoom Wifi Monitor & Internet Viewing System, Lens Peek-a-View, Gynoii en TRENDnet WiFi Baby Cam TV-IP743SIC. Vijf van de tien gevonden kwetsbaarheden betreffen "backdoor credentials". Het gaat in dit geval om vaste inloggegevens waardoor een aanvaller bijvoorbeeld via Telnet verbinding met de camera kan maken.

In het geval van de Philips blijkt dat de vaste inloggegevens het ook mogelijk maken om de ingebouwde webserver en het besturingssysteem te benaderen. Andere problemen die de onderzoekers in de babycamera's aantroffen maakten het mogelijk om eerder opgeslagen video's te bekijken, het meekijken met live videostreams, het inloggen op willekeurige camera-accounts zonder wachtwoord en het verkrijgen van beheerdersrechten door een normale gebruiker.

Alle fabrikanten werden begin juli ingelicht, maar updates zijn in een aantal gevallen nog niet beschikbaar. Eigenaren van de iBaby M6 wordt aangeraden om de fabrikant over een update te benaderen of anders het apparaat niet te gebruiken. Voor andere camera's wordt geadviseerd die alleen vanaf het lokale netwerk toegankelijk te maken. Volgens de onderzoekers speelt het probleem niet alleen bij babycamera's, maar gaat het hier om een systematisch probleem van het Internet of Things waarbij onveilige producten aan het web worden gehangen.

Alles bij de bron; Security

01
september
2015

Camera’s vervangen nachtrondes in Haagse verpleegcentra

Sinds twee maanden monitort Stichting Eykenburg bewoners via camera’s. Zo kan de zorgaanbieder toch continu een oogje in het zeil houden met minder betaald personeel. De camera’s hangen in de openbare ruimtes.

In hun eigen kamers hebben de ouderen privacy. Wel is daar een spreek- en luistersysteem, gekoppeld aan een alarmknop.

De meldkamer houdt contact met ruim 200 bewoners van de twee locaties van Eykenburg en daarnaast nog met thuiszorgcliënten. De dienst vervangt ook de controlerondes in de nacht. De medewerker gaat alleen nog naar mensen die ’s nachts bijvoorbeeld medicijnen krijgen. Een team beantwoordt oproepen van bewoners en houdt de camerabeelden in de gaten. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws [Thnx/2/Luc]

20
augustus
2015

Toezicht op uitgaansleven zou positieve focus moeten hebben

Modern toezicht in stedelijke uitgaansgebieden zou niet moeten worden overheerst door angst voor incidenten of ongewenst gedrag. De focus zou meer moeten liggen op de positieve kracht en de vrolijkheid die jongeren zelf ook ervaren als ze uitgaan. Dit is een van de conclusies die sociaal geograaf Irina van Aalst trekt op basis van haar project 'Surveillance in urban nightscapes' in het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren.

Via enquêtes, interviews en focusgroepen brachten ze in kaart hoe veilig de jongeren zich voelen onder welke omstandigheden. Een van de onderzoekers keek nachtenlang mee met de toezichthouders in de videoregistratiekamer. Op basis hiervan doet ze aanbevelingen voor toezicht zonder vooroordelen en maakte zij een film over haar onderzoek.

Het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren financiert en stimuleert onderzoek waarin bij het ontwerpen van nieuwe technologie direct gekeken wordt naar de ethische en maatschappelijke aspecten. In dit programma werken onderzoekers van verschillende wetenschapsgebieden met elkaar samen, bijvoorbeeld een ethicus, ingenieur en psycholoog.

Alles bij de bron; NWO [via CCV]

18
augustus
2015

België; Uw werkgever ziet u (almaar vaker), vloek dus niet

De Privacycommissie heeft vorig jaar 1.194 aangiftes gekregen van bedrijven voor het plaatsen van camera's op de werkvloer. Dat is een stijging van 85 procent tegenover 2013 en meteen ook een record. Ook in 2013 kende het aantal aangiftes al een "boom" van 36 procent, maar nooit eerder was de stijging zo explosief als vorig jaar.

Werkgevers proberen met camera's het aantal diefstallen, vaak door eigen werknemers, terug te dringen. Werkgevers kunnen camera's ook gebruiken om ontslagen van werknemers te motiveren, zegt het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen). Ze vermijden lange discussies, als uit camerabeelden duidelijk blijkt dat een werknemer iets mispeuterd heeft. Het NSZ roept ondernemers die camera's plaatsen op om de werknemers daarvan op de hoogte te brengen en hen niet constant te filmen. "Die melding is wettelijk verplicht en wie zich daar niet aan houdt, krijgt doorgaans ongelijk van de rechter wanneer de beelden worden gebruikt in een rechtszaak."

Alles bij de bron; deRedactie

17
augustus
2015

Ondernemers Schilderswijk willen cameratoezicht

De angst voor nieuwe rellen en ongeregeldheden in de Schilderswijk en de Transvaal is nog niet weg na de rellen van juli 2015: 40 winkeliers voelen zich niet meer veilig, schrijven zij in een brief aan burgemeester Van Aartsen. Cameratoezicht zou kunnen helpen nieuwe problemen te voorkomen, aldus juwelier Jiwalal die het initiatief nam voor de brief: "Relschoppers weten dan dat alles wordt vastgelegd. Als er toch wat misgaat beschikt de politie ook meteen over bewijsmateriaal." Er zijn al winkels met camera's, maar die vormen geen gezamenlijk systeem.

 

Het verzoek van de ondernemers zal in de driehoek met politie en OM worden besproken door de burgemeester.

Alles bij de bron; SlimBekeken

07
augustus
2015

Rechter bepaalt; Buschauffeurs Hermes krijgen meer privacy

Vervoerbedrijf Hermes mag geen camerabeelden meer gebruiken voor het beoordelen van buschauffeurs. Dat bepaalde de kantonrechter vrijdag.

De ondernemingsraad was van mening dat Hermes de regeling voor cameratoezicht wijzigde en beelden tegen buschauffeurs gebruikte. De rechter bepaalde dat Hermes de regeling niet wijzigde, maar dat de toepassing van de regels te ruim was.

De kantonrechter besloot om Hermes een verbod op te leggen om geen camerabeelden tegen werknemers te gebruiken. Maar het is Hermes niet verboden om mystery guests in te zetten.

Alles bij de bron; Nieuws & dit eerder geplaatste artikel

05
augustus
2015

Kermis te druk voor politiesurveillance, dus camera's

Een geluidsplan, 2 sfeermanagers en cameratoezicht. Dit alles moet er toe leiden dat de overlast in Zeelst zoals tijdens kermissen van de afgelopen jaren weer naar een acceptabel niveau wordt gebracht.

...Met 10.000 bezoekers was vorig jaar de zaterdagavond de drukstbezochte avond. De continue toename van het aantal bezoekers bemoeilijkt steeds meer het surveilleren door de politie. Daarom wordt voor het eerst gebruikgemaakt van cameratoezicht. Sfeermanagers moeten de sfeer bewaken en zijn aanspreekbaar voor klachten en vragen.

Alles bij de bronnen; SlimBekeken & ED

 

03
augustus
2015

Remote Video Solutions (videobeveiliging op afstand)

De toepassingen van Remote Video Solutions (videobeveiliging op afstand) zorgen voor een verhoogd veiligheidsniveau. Dit voorkomt incidenten, eventuele schade en valse alarmmeldingen. De verschillende RVS-toepassingen bespreken we in een reeks artikelen. In een vorig artikel is de techniek achter Remote Perimeter Protection aan bod geweest en deze keer bespreken we de verschillende detectiemethodes.

Moving in an area; “Het systeem signaleert op deze manier ongewone activiteiten en stuurt een melding naar de alarmcentrale van waaruit actie wordt ondernomen nog voordat een eventuele inbreker daadwerkelijk schade heeft veroorzaakt.”

Tailgating; De analysesoftware zoekt op basis van metadata (informatie grootte, snelheid etc.) naar objecten die afwijkend gedrag vertonen. Het afwijkende gedrag is in dit geval ‘tailgaiting’ (bumperkleven). Denk bijvoorbeeld aan twee auto’s die tegelijkertijd langs de slagboom van een parkeergarage naar binnen rijden. Of personen die met z’n tweeën tegelijk door een tourniquet/sluis lopen. Bartels: “Om goed te kunnen zien of het bijvoorbeeld om een gezet persoon of twee personen gaat worden in deze ‘telachtige’ applicatie de objecten van bovenaf geanalyseerd.

Crowding (grote groepen monitoren); De analysesoftware meet wat de bezettingsgraad van een gebied is. Vooraf wordt bijvoorbeeld ingesteld dat wanneer een gebied van 40×40 meter voor meer dan 60% procent bezet is, er een alarm uitgaat naar de alarmcentrale. Personeel op locatie krijgt vanuit de alarmcentrale vervolgens een melding dat het noodzakelijk is om bijvoorbeeld extra uitgangen te openen.

Occupancy (people counting); Met deze toepassing wordt vastgesteld hoeveel personen er exact in een bepaald gebied zijn. Anders dan bij ‘crowding’ gaat het hierbij dus niet per se om grote groepen. De personen in het gebied, bijvoorbeeld een wachtrij aan een balie, worden van bovenaf geteld. De software triggert een alarm als het aantal de ingevoerde parameters overschrijdt.

Alles [en meer] bij de bron; Securitas