17
mei
2013

Wetgevers twijfelen over privacy met Google Glass

Hoewel een petitie tegen Google Glass in Nederland nog weinig tractie weet te vinden, bestaan er wel degelijk wijdverspreide twijfels over de impact van Google Glass op de privacy van burgers. Omdat Glass nog niet grootschalig is uitgegeven en vanwege onzekerheid over Google's plannen betreffende privacy willen de leden graag voortijdig duidelijkheid hebben. 

Acht leden van het Amerikaanse parlement hebben een formele eis bij Google neergelegd om toelichting te geven op een scala aan vragen over privacy betreffende Google Glass. Er zijn acht vragen opgesteld welke middels een open brief aan Larry Page wereldkundig zijn gemaakt.

Alles bij de bron; Techzine

17
mei
2013

Glijdende schaal; Australisch internetfilter van kiddyporn naar 'twijfelachtige' financiële sites

De federale regering heeft bevestigd dat haar financiële toezichthouder bij Australian Internet service providers eist om websites, verdacht van het verstrekken van frauduleuze financiële mogelijkheden, te blokkeren. Dit opent ook de deur voor andere overheidsinstellingen om sites die ze twijfelachtige achten eenzijdig te blokkeren. 

 Het nieuws kwam vanavond in een verklaring afgegeven door het kantoor van de minister van Communicatie Stephen Conroy, na een controversiële gebeurtenis in april waarbij zo'n 1.200 websites ten onrechte geblokkeerd werden door enkele van Australië's grootste internet service providers. 

 Op 12 april, meldde de Melbourne Times Weekly dat meer dan 1200 websites, waaronder een van de Melbourne Vrije Universiteit , zou zijn geblokkeerd door "de Australische regering". Destijds werd Melbourne Vrije Universiteit verteld door zijn ISP, Exetel, dat het IP-adres van zijn website was geblokkeerd door de Australische autoriteiten. Het blok duurde van 4 april tot 12 april.

Alles bij de bron; DeLimiter [ googliaansvertaald ] via Sargasso

17
mei
2013

Roman Heleen van Royen niet op Apple om porno-links

Heleen van Royen is 'stomverbaasd' dat Apple haar nieuwe roman 'De Hartsvriendin' niet als e-book wil verkopen wegens verwijzingen naar pornosites. Ze overweegt juridische stappen. “Dit is een principekwestie. Ik bepaal zelf wat er in mijn boek staat”, zegt ze vandaag tegen het ANP. 

Apple wil De Hartsvriendin niet als e-book verkopen omdat er in hoofdstuk 22 links staan naar twee websites die volgens het bedrijf pornografisch zijn. Die vermelding moet eruit van het bedrijf, die Van Royens uitgever er donderdag over mailde. “Of ik dat maar even wil aanpassen”, schampert Van Royen. Haar advocaat is een en ander aan het uitzoeken.

Alles bij de bron; AutomGids

17
mei
2013

ING hoeft persoonsgegevens FTD niet aan Brein te geven

De Amsterdamse rechtbank heeft bepaald dat ING niet kan worden verplicht de naam en adresgegevens van de persoon achter de website te verstrekken.

Ten eerste zou Brein nog niet alle andere mogelijkheden benut hebben en daarnaast geldt volgens de rechter een speciaal belang bij banken om het vertrouwen en de privacy van klanten te waarborgen. 

In februari 2011 werd bepaald dat FTD alle verwijzingen moet verwijderen. Daarna besloot de website op zwart te gaan, maar het forum is nog steeds gewoon te gebruiken. Via ING probeert Brein de persoon achter FTD op te sporen en zo de site alsnog aan te pakken.

Volgens Brein rust op ING 'op basis van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen de rechtsplicht om identificerende gegevens te verstrekken'. De rechtbank stelt dat het belang van Brein niet opweegt tegen dat van ING. Dat komt mede door een onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) waarin staat dat het doel van het verzamelen van persoonsgegevens door een bank als ING niet is gelegen in de opsporing van strafbare en/of onrechtmatige activiteiten.

Alles bij de bron; NU

16
mei
2013

Belastingdienst mag soms serverback-up opeisen

Uw organisatie kan de digitale privacy van werknemers niet altijd veilig stellen. De Belastingdienst mag soms om een back-up van de volledige digitale boekhouding van uw organisatie vragen, zelfs als deze persoonlijke gegevens van werknemers bevat. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)...

...Ook vond het EHRM dat er wettelijk nog voldoende waarborgen bestonden om eventueel misbruik van de gegevens te voorkomen. Zo was de controle van tevoren aangekondigd en zou de Noorse belastingdienst de tape na de controle vernietigen. Het opvragen van een complete serverback-up was dus niet in strijd met het Europees recht.

Alles bij de bron; Rendement

16
mei
2013

Rusland implementeert Europese privacy-conventie

Rusland heeft gisteren een belangrijke stap gezet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met ratificatie van de internationale 'Convention 108'. De Russische beslissing om de al van 1981 daterende conventie te implementeren werd gisteren door de permanente vertegenwoordiger van Rusland in de Raad van Europa, Alexander Alekseev, officieel kenbaar gemaakt. 

Convention 108 regelt waarborgen voor de persoonlijke leefsfeer van burgers in de 46 ondertekenende landen. Het geeft aan dat er regels moeten zijn die definiëren wat, gerelateerd aan gebruiksdoelen, wel en niet is toegestaan met persoonsgegevens. Ook moeten de ondertekenende landen regels stellen ten aanzien van de bewaarduur en recht op inzage, correctie en wissen van gegevens die op hen betrekking hebben. Ook verplichten ondertekenaars zich er toe een toezichthouder in het leven te roepen. 

Alles bij de bron; AutomGids

16
mei
2013

D'66 faliekant tegen 'slimme grenzen'

De plannen voor elektronische registratie van mensen die de Europese Unie binnenkomen, vallen heel slecht bij D66 in de Tweede Kamer. De fractie is bezorgd over kosten, effect en privacy en vindt eigenlijk dat we er domweg niet aan moeten beginnen. De Kamer spreek donderdag over deze 'slimme grenzen'.

De Europese Commissie wil een gemeenschappelijk systeem van elektronische registratie aan de grenzen. Wie de EU vaak bezoekt, kan zich dan laten registeren, een elektronische kaart krijgen en daarmee door speciale automatische grenspoortjes de unie betreden.

,,Het betreft eigenlijk een digitaal hek rondom Europa dat de komst van illegalen moet tegengaan'', aldus Gerard Schouw van D66. De effectiviteit en de kosten-batenanalyse zijn nog onduidelijk, aldus het Kamerlid. De illegalen zullen immers wel een andere weg blijven vinden. ,,En dan komt er ook nog het privacy-aspect om de hoek kijken. Dit wordt weer een database waarin persoonsgegevens worden bewaard. De vraag is: hoe wordt er met de gegevens omgegaan, waar worden ze nog meer voor gebruikt?"

Alles bij de bron; EUnu

16
mei
2013

Topman Google wil medische gegevens burgers

Google CEO Larry Page ziet graag een speelveld ontstaan waarin it-bedrijven met medische gegevens aan de slag kunnen. Wet- en regelgeving beschouwt hij als restrictief. 

Mede-oprichter Larry Page van Google vindt dat burgers zich transparanter moeten opstellen als het gaat om inzage hun in medische historie. Page liet tijdens zijn voordracht zijn frustratie blijken over beschermde patiëntgegevens. Een van de reden dat het project Google Health – een soort vrijwillig Elektronisch Patiëntendossier (EPD) – niet wist te slagen, was omdat wettelijke regels de dienst niet zoals beoogd konden laten functioneren.

In Nederland is op verschillende momenten geprobeerd een verplicht digitaal patiëntendossier ingevoerd te krijgen, maar de pogingen daartoe stuitten op breed verzet. Momenteel is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) ‘spelbreker’ omdat de uitwisseling van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de behandeling van patiënten in strijd is met de regels op privacygebied, zo vinden huisartsen.

Alles bij de bron; Webwereld

16
mei
2013

In de reeks ‘Privacy is dead, get over it!’; NMBS-gate

Zaterdag 22 december 2012 gaat een surfer via Google op zoek naar het adres van een bekende. Tot zijn verbijstering komt hij terecht in een databank met maar liefst 1.460.734 klanten van NMBS Europe. De databank bevat namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, geboortedata en log-ins.

De databank staat simpelweg te blinken op een publieke website van de NMBS. Niet beveiligd en dus toegankelijk voor iedereen die er toevallig op stoot.

Het datalek wordt tot in het absurde geminimaliseerd en de toevallige 'vinder' van de databank krijgt de zwarte piet doorgeschoven...

En drie omdat de Privacycommissie recent besloten heeft om voor de eerste keer het onderzoek naar een datalek in handen van het parket te geven.

... Eigenlijk is de aanklacht de enige consequente stap die de Privacycommissie kon zetten. De NMBS deed namelijk zowat alles verkeerd wat het verkeerd kon doen: de onzorgvuldige manier waarop met de gegevens werd omgesprongen, de beveiliging die op zijn zachtst gezegd niet bepaald waterdicht was, de leugenachtige en lompe manier waarop in eerste instantie gereageerd werd.

Het zijn stuk voor stuk schoolvoorbeelden van hoe je niet met persoonsgegevens omspringt en van hoe je niet reageert wanneer je door je eigen stommiteiten met een datalek geconfronteerd wordt.

Alles bij de bron; dewereldmorgen

16
mei
2013

Alziend oog is gevaar voor privacy [Opinie]

Drones met intelligente camerasystemen en geur- en warmte-detectiesensoren bieden nieuwe mogelijkheden bij het uitvoeren van politietaken: het opsporen van wetsovertredingen en misdrijven, handhaving van de rechtsorde en preventie.

Het te pas en onpas inzetten van drones creëert een virtueel 'panopticum' (dat 'alziend' betekent). Het panopticum, ontworpen door ethicus Jeremy Bentham (1748-1832), is een koepelvormige gevangenis waarin een cipier direct toezicht heeft op alle gevangenen, die in celringen zitten met ramen naar de binnenkant van de cirkel. De cipier zit in het midden in een toren. Hij kan alle gevangenen observeren, maar de gevangenen kunnen hem niet zien.

Het idee hierachter is eenvoudig: wanneer individuen onder controle worden gehouden door het alziend oog (het oog dat ziet zonder gezien te worden), laten ze zich disciplineren en zijn ze beheersbaar. De vraag is of wij in zo'n samenleving willen leven. De opmars van politiedrones is een voorbode voor de wijze waarop het virtuele panopticum geaccepteerd zal worden, als wij niet op tijd stilstaan bij de maatschappelijke gevolgen daarvan.

Naast het privacyvraagstuk komt er door de opmars van drones een steeds grotere nadruk te liggen op opsporing en handhaving ten koste van hulpverlening. Hierdoor verdwijnt de visie waarin de maatschappelijke taak van de politie voorop staat – met de nadruk op 'sociale instrumenten' als samenwerking en overleg – naar de achtergrond. 

In 2007 werd dit reeds geconstateerd door voormalig hoofdcommissaris Eric Nordholt van Amsterdam. In een reactie op de in zijn ogen te sterke nadruk op controle en rechtshandhaving door de politie in de wijken rond Parijs zei hij: "De kunst is een verstandig en sociaal bewogen evenwicht te vinden tussen wat men in de technisch controlerende sfeer doet – camera's, scans, virtuele poorten – en het sociale veld. De politie zou veel intelligenter na moeten denken over de vraag: Hoe verbinden wij technieken die ons in staat stellen te controleren met een sterk sociaal georiënteerde politie?"

Alles bij de bron: EindhovensDagblad

15
mei
2013

EU gaat truckers op afstand volgen

De Europese Unie heeft de volgende stap gezet om vrachtwagen- en buschauffeurs via hun tachograaf op een afstand in de gaten te gaan houden. Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement (EP) hebben afspraken gemaakt over de nieuwe generatie tachografen. De digitale tachograaf maakt het makkelijker de rij- en rusttijden te controleren, aldus het EP woensdag.

De gegevens van de 'doosjes' kunnen door de bedrijven ook voor managementdoeleinden worden gebruikt. De kern van de nieuwe reglementering is dat de voertuigen per satelliet zullen gevolgd worden en dat gegevens over de tacho op afstand zullen kunnen worden opgevraagd.

Bronnen; Volkskrant & TLN

15
mei
2013

Google investeert in slimme drones

Het bedrijf Airware heeft de 10,7 miljoen dollar ontvangen en gaat het gebruiken voor het ontwikkelen van 'hersenen' voor drones.

Airware bouwt softwarepakketten die specifieke taken aan drones kunnen geven ongeacht de hardware. Drones kunnen zo bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanleggen van kaarten en het monitoren van stroomdraden en landbouw.

Of Google drones wil gaan inzetten voor Google Maps is niet duidelijk. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de investering. Medeinvesteerder Andreessen Horowitz reageerde wel op de investering en stelt dat drones een miljardenmarkt zullen worden voor de landbouw.

Alles bij de bron; Nu [incl democlip]

15
mei
2013

Populaire bloggers van China's Twitter gegooid

De Chinese autoriteiten hebben enkele van China's meest populaire bloggers van Weibo, de lokale versie van Twitter, afgesloten. Eén van de slachtoffers is de invloedrijke hoogleraar rechten He Bing. Volgens het persbureau Xinhua mag hij Weibo niet meer op 'omdat hij met opzet geruchten verspreidde'. Met 386 miljoen geregistreerde gebruikers fungeert Weibo in China als de dorpspomp. De beroemdste bloggers hebben enorme aantallen volgers. Vaak kunnen de autoriteiten niet anders dan achter de feiten aanlopen.

Tot irritatie van Peking bracht de populaire actrice en commentator Yao Chen vorige week opnieuw een aloude vergiftigingszaak onder de aandacht van haar tientallen miljoenen lezers. De zaak draait om een briljante studente die in de jaren negentig met thallium zou zijn vergiftigd door haar kamergenote. Sindsdien is ze ernstig gehandicapt. De verdachte zou echter zijn vrijgelaten dankzij de contacten van haar familie met vooraanstaande partijfunctionarissen. Dagenlang probeerden kranten het verhaal links te laten liggen, maar uiteindelijk konden ze er onder druk van de publieke opinie toch niet omheen.

Voorlopig heeft Yao Chen haar Weibo- account nog, maar behalve He Bing kon ook de bekende schrijver en dissident Murong Xuecun de afgelopen dagen plotseling niet meer bloggen. Zijn Weibo-account bleek volgens berichten afgelopen zaterdag simpelweg te zijn opgeheven. Hij zegt te vermoeden dat zijn IP-adres binnen Weibo is geblokkeerd.

Alles bij de bron; Volkskrant

14
mei
2013

Rotterdam wil ambtenaar ontslaan voor lekken stukken aan NRC

De gemeente Rotterdam wil de ambtenaar ontslaan die verdacht wordt van het lekken van geheime stukken over moskee-internaten aan NRC Handelsblad. Rotterdam meldde de ambtenaar onlangs per brief dat hem "met onmiddellijke ingang" strafontslag wacht, "zonder toevoeging van het woord eervol". Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan "ernstig plichtsverzuim".

De raadsfracties van Leefbaar Rotterdam en de SP eisen per direct inzage in het onderzoek dat het gemeentebestuur deed naar de klokkenluider. Volgens Leefbaar Rotterdam en SP heeft de ambtenaar de omstandigheden waaronder tientallen meisjes op de zolder van de Fatih-moskee in Rotterdam wonen, aangekaart bij zijn werkgever voordat hij naar buiten trad. De moskee bleek geen vergunning te hebben om de kinderen er te laten overnachten. Bovendien bleek het er niet brandveilig.

Toen de ambtenaar binnen de gemeente geen gehoor kreeg, bracht hij "de zaak aan het rollen", aldus de raadsleden in een brief. De partijen willen nu weten hoe de klokkenluider heeft gehandeld "vóór er onomkeerbare stappen worden genomen met betrekking tot de dienstbetrekking" van de betrokkene.

Alles bij de bron; NRC

14
mei
2013

Obama: persvrijheid, maar ook informatie beschermen is belangrijk

Obama is een fel voorstander van persvrijheid, maar wil het wel uitzoeken als geheime informatie uitlekt. Dat statement moest het Witte Huis vanavond naar buiten brengen na het bericht van afgelopen nacht dat het ministerie van Justitie beslag heeft gelegd op de telefoongegevens van AP-journalisten.

Dat ging om binnenkomende en uitgaande telefoontjes en de duur daarvan op de werk- en privénummers van individuele verslaggevers, alsook de algemene nummers van kantoren van het persbureau in New York, Washington en Hartford. Verder zijn ook de gegevens verkregen van het AP-nummer op de perstribune van het Huis van Afgevaardigden. In totaal zijn de gegevens van twintig telefoonlijnen van AP in beslag genomen in april en mei 2012.

De reden zou zijn dat officieren van Justitie bezig waren met een onderzoek naar het uitlekken van een verijdelde bomaanslag van de Jemenitische tak van Al-Qaida op een verkeersvliegtuig naar de VS in het voorjaar van 2012. 

"De president vindt dat de pers onbelemmerd onderzoeksjournalistiek moet kunnen doen", zei woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney vanavond in een reactie op de ophef die is ontstaan. "Maar hij is ook verplicht, als president en als burger, om te voorkomen dat geheime informatie, die onze nationale veiligheid en individuen kan schaden, naar buiten komt."

Alles bij de bron; NRC

14
mei
2013

EP Seminar over hervorming regelgeving gegevensbescherming

Privacy is een grote zorg voor veel Europeanen in tijden van smartphones en sociale media. Het Europees Parlement werkt momenteel aan een grondige herziening van de EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die ervoor moeten zorgen dat de gegevens van EU-burgers zowel online als offline veilig zijn. 

Op 14 en15 mei houdt het Europese Parlement een seminar voor journalisten over de herziening van de Europese regels inzake gegevensbescherming uit 1995, gericht op het versterken van de rechten van gebruikers, zoals 'het recht om vergeten te worden' en het recht om 'uitdrukkelijk' toestemming te moeten verstrekken voor het gebruik van gegevens.

Volg het seminar op dinsdag 14 en woensdag 15 mei en doe mee aan de discussie op Twitter met de hashtag #EUdataP.

Alles bij de bron; EuroParlement

14
mei
2013

Nog sneller als verwacht; Politie zet drones ook in bij verkeerscontroles

De politie zet drones van Defensie ook in bij verkeerscontroles. Dit blijkt uit antwoorden op raadsvragen die D66 in Soest stelde. Tot nu toe was alleen bekend dat de onbemande defensievliegtuigjes worden gebruikt voor de opsporing van inbrekers en wiettelers en voor handhaving van de openbare orde.

D66 stelde de vragen omdat uit een publicatie in de Staatscourant was gebleken dat er op donderdag 25 oktober onbemande vliegtuigjes van het type Raven boven de Zeisterweg in Soesterberg hadden gevlogen ter ondersteuning van de politie. Op initiatief van de Koninklijke Marechaussee werd er die dag samen met de politie een verkeerscontrole gehouden. De Zeisterweg is een eigen weg van Defensie die toegankelijk is voor al het verkeer.

Alles bij de bron; NRC [thnx-2-Niek]

14
mei
2013

McAfee en Intel introduceren nieuwe vorm van digitale beveiliging

LiveSafe van McAfee is de eerste beveiligingsdienst die met geavanceerde gezichts- en spraakherkenningstechnologie het digitale leven van de moderne consument volledig beschermt, op álle apparaten. Met deze nieuwe dienst, die de content en de identiteitsgegevens op alle internetapparaten van de gebruiker beschermt, geven McAfee en Intel invulling aan hun gezamenlijke visie op de toekomst van digitale consumentenveiligheid. McAfee LiveSafe zal tegen een speciale introductieprijs van € 19,95 worden aangeboden bij de aanschaf van bepaalde pc’s of tablets.

McAfee LiveSafe biedt de best mogelijke beveiliging door de technologie van de allernieuwste Intel-processors in te zetten. Eén van de functies is McAfee Anti-Theft, dat gebruik maakt van de Intel Anti-Theft-technologie en is ontworpen om pc én persoonlijke informatie te beschermen in geval van verlies of diefstal. Een andere innovatieve toepassing is Intel’s Identity Protection Technology (IPT), een fraudebestendig mechanisme voor de authenticatie van hardware. De combinatie van Intel IPT en gezichts-en spraakherkenning geeft bezitters van Ultrabooks met een 4e generatie Intel Core-processor een rotsvast vertrouwen in hun digitale veiligheid. 

Alles bij de bron; Marqit

14
mei
2013

Amerikaanse overheid bekeek telefoongegevens van AP-journalisten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in het geheim beslag gelegd op twee maanden aan telefoongegevens van journalisten van The Associated Press. Het gaat om binnenkomende en uitgaande telefoontjes en de duur daarvan op de werk- en privénummers van individuele verslaggevers, alsook de algemene nummers van kantoren van het persbureau in New York, Washington en Hartford. 

Volgens de eigen voorschriften van het ministerie van Justitie moeten vorderingen van de gegevens van nieuwsorganisaties door de minister persoonlijk worden goedgekeurd, maar het is onduidelijk of dat in dit geval is gebeurd. Volgens diezelfde regels mogen telefoongegevens van nieuwsorganisaties alleen worden gevorderd als 'alle redelijke pogingen' zijn gedaan om de informatie langs andere weg te verkrijgen. Het is onduidelijk wat het ministerie op dit punt allemaal heeft ondernomen.

AP-directeur Gary Pruitt heeft bij minister van Justitie Eric Holder tegen de gang van zaken geprotesteerd en geëist dat de gegevens worden teruggegeven en dat alle kopieën worden vernietigd. Volgens Pruitt is er geen enkele rechtvaardiging voor een dergelijk breed opgezet onderzoek.

Alles bij de bron; Volkskrant [Thnx-2-Niek]

13
mei
2013

Juridische vraag: moet ik videobeelden aan de politie afstaan ?

Vraag: Ik heb mijn huis beveiligd met camera's. Deze filmen ook mijn voortuin en een klein stukje van de weg, direct voor mijn huis. Daarmee zou ik dus een misdrijf in de straat kunnen filmen, in theorie. Moet ik de beelden dan aan de politie geven?

Antwoord: Als je bij die beveiliging een klein stukje van de weg filmt, is ook dat toegestaan. Dergelijke beelden zijn bruikbaar als bewijs, en iedereen is gerechtigd om aangifte te doen van misdrijven als ze daar kennis van hebben. Dus ja, je mag die beelden aan de politie geven als jij meent dat daar iets strafbaars op te zien is. 

Het kan ook zijn dat niet jij maar de politie meent dat de beelden strafbare feiten laten zien, en dan bij jou aanklopt om een kopie van de beelden te krijgen. Dat ligt juridisch lastiger: hiervoor moet de politie een bevel van de officier van justitie hebben.  En als die beelden mensen herkenbaar in beeld brengen (wat meestal zo is bij cameratoezicht) dan moet je strikt gesproken zelfs een machtiging van de rechter-commissaris hebben. Dit omdat zulke beelden 'bijzondere persoonsgegevens' van mensen onthullen, met name hun ras of etnische afkomst. En die gegevens mag de politie alleen met zo'n machtiging opvragen.

Alles bij de bron; Security

13
mei
2013

Amerikaanse lobby ten strijde tegen strenge Privacywet

Europa en de VS delen heel wat gemeenschappelijke waarden en normen. Privacy en databescherming behoren echter niet tot bovenstaande categorie.

De industriële belangen van grote Amerikaanse bedrijven, en bijhorende marktdominantie, laten weinig ruimte voor het privacy-argument. Is privacy in Europa nog een fundamenteel recht, gereguleerd door de databeschermingsrichtlijn en gesuperviseerd door lidstatelijke toezichtorganen, in de VS is het slechts een consumentenzaak.

Dat de hervorming van de Europese privacy-wetgeving kwaad bloed zet in Silicon Valley bewees de ongeziene instroom van Amerikaanse lobbygroepen in Brussel. Deze trachten de belangen van zowel IT-multinationals, zoals Google, Yahoo en Facebook, als plaatselijke handelsorganisaties veilig te stellen. Een al te strikte privacy-wetgeving in Europa zou het Amerikaanse bedrijven moeilijker maken hun commerciële activiteiten, op gelijkaardige wijze, buiten de landsgrenzen te ontplooien. Daar waar het overgrote deel van hun winstmaximalisatie vaak is gestoeld op de exploitatie van online gebruikersgegevens. Om die redenen bepleiten de lobbyisten uniforme privacy-wetten wereldwijd. Alle lobbydocumenten pleiten aldus voor een zwakke tot matige privacy-bescherming in Europa, in navolging van het Amerikaanse privacy-regime.

Alles bij de bron; deWereldMorgen.be

13
mei
2013

Beantwoording Kamervragen over de privacybestendigheid van de anonieme OV-chipkaart

Vraag 2 ;  Klopt het dat alle reisbewegingen met een anonieme OV-chipkaart zijn na te gaan met alleen een kaartnummer en vervaldatum?

Antwoord 2  ; Om de reisbewegingen van een anonieme OV-chipkaart na te kunnen gaan moet eerst een online transactieoverzicht aangevraagd worden. Daarvoor moet de aanvrager zich eerst registreren voor Mijn OV-chipkaart op www.ov-chipkaart.nl. Nadat het account is geactiveerd, kan aanvrager inloggen en één of meerdere OV-chipkaarten toevoegen aan dit account.

Hiervoor is alleen het 16-cijferige kaartnummer en de verval- c.q. geldigheidsdatum nodig. Deze gegevens staan op de kaart. Deze gegevens zijn nodig om te controleren of het om een geldige kaart gaat, andere gegevens van een anonieme OV-chipkaart zijn niet nodig en niet bekend bij TransLink Systems (TLS).

Vraag 3   ; Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat het reisgedrag op basis van alleen deze gegevens in te zien is?

Antwoord 3  ; Nee, ik deel de mening niet. 

Kaarthouders met een anonieme kaart hebben er voor gekozen om anoniem te blijven. TLS heeft aangegeven dit te hebben gerespecteerd bij het implementeren van het online transactieoverzicht voor anonieme kaarten. TLS heeft dus geen gegevens van de kaarthouder. Bij het opzetten van deze nieuwe dienstverlening is de afweging gemaakt tussen de behoefte van de kaarthouder om anoniem te blijven en de wens voor verificatie. Hierbij heeft het waarborgen van anonimiteit de doorslag gegeven, omdat de consumentenorganisaties hier hoge prioriteit aan gaven en omdat de wens tot online inzicht in reishistorie voor de anonieme kaart er lag vanuit consumentenorganisaties.

Alles bij de bron; RijksOverheid

13
mei
2013

Update: Justitie wil computers aanvaluhhh [uitgebreid met commentaren]

De buitenlandse computer die een Nederlandse bank en een ministerie platlegt wordt getraceerd. Moet Justitie lijdzaam blijven toezien?

Met commentaar van:

Nico van Eijk: De verantwoording ontbreekt wederom
Jaap van Till: Huidige speurwerk veel beter doen
Rop Gonggrijp: Niet goed
Gerrit-Jan Zwenne: Behoefte vergaande bevoegdheden goed aantonen
Arnold Roosendaal: Onafhankelijke toets
Rashid Niamat: Een déjà-vu met een lastig prijskaartje
Eveline Kubbenga: Ivo Opstelten onze Big Brother?

 

Alles bij de bron; NetKwesties

12
mei
2013

Hoe Facebook-wijzigingen in het echte leven aanvoelen [funny-video]

Facebook voert voortdurend wijzigingen door aan het uitzicht van zijn pagina's, aan de structuur, de advertenties en aan het privacybeleid. Gebruikers uiten geregeld hun ongenoegen over nieuwigheden en al zeker als het gaat over persoonlijke gegevens, foto's en video's. 

Beter dan eender welk vlammend opiniestuk of gelijk welke boze tweet, toont dit grappige filmpje aan hoe Facebook-aanpassingen eigenlijk echt aanvoelen. Tenminste, gesteld dat ze in het echte leven zouden plaatsvinden.

Bron van dit bericht: HLN

 

12
mei
2013

Justitie wil de computer in: “Aanvaluhhh!”

...Ook ons Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft meer bevoegdheden nodig om haar taken goed te kunnen uitvoeren, waaronder inbraak in computers, eventueel in het buitenland. Internet houdt niet op bij de landsgrenzen. Dus kwam Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie met vergaande voorstellen om bevoegdheden uit te breiden. Het wetsvoorstel is naar instanties gestuurd, zoals het OM en de Raad voor de rechtspraak, en openbaar gemaakt voor publieke kritiek. Die was direct pittig, vooral van de kant van Bits of Freedom (BoF). 

Meer bevoegdheden zijn ook onnodig volgens BoF. De digitale recherche moet eerst eens op sterkte worden gebracht en het ‘gewone werk’ gaan doen, zoals voor het ontmantelen van de ruim 150 servers in Nederland gebruikt voor aansturing van botnets. Nederland is met dit aantal qua Ddos bronnen mondiaal een derde speler althans, volgens McAfee.

Het meningencircus vormt een strijdtoneel en staatspropaganda in persberichten hoort daar tegenwoordig bij. De motivatie kleden bewindslieden steeds vaker in met argumenten om het publiek snel te overtuigen. Uit het persbericht: “Politie en Justitie krijgen dan toegang tot afgeschermde gegevens en kunnen de vervaardiging, de verspreiding en het bezit van kinderpornografie effectiever bestrijden en hulp bieden aan de slachtoffers.”

Snel invoeren dus? Of is het de volgende stap in het scheppen van nieuwe mogelijkheden, die in toekomstige staatsvormen en maatschappelijke stromingen misbruik en verregaande schending van burgerrechten in de hand zullen werken? Het woord is aan onze experts.

Alles bij de bron; NetKwesties