24
april
2013

Microsoft prijst privacy aan in nieuwe campagne

Microsoft voert een consumentencampagne in de Verenigde Staten om privacy aan te prijzen. Het peilt middels een online-enquete de interesse van gebruikers: wat is jouw privacy-type ?

De softwareproducent en cloudaanbieder laat consumenten weten dat ze sommige informatie wel willen delen en andere gegevens misschien liever niet. "Microsoft is toegewijd om je te helpen grip te houden op jouw persoonlijke informatie." Het bedrijf erkent daarbij dat de scheidslijnen tussen publiek en privé mogelijk nooit perfect zullen zijn, maar het belooft zijn best te doen.

Daarbij draagt de Windows-maker onder meer zijn browser Internet Explorer 10 aan, die standaard de volg-me-niet instelling voor cookies aan heeft staan.

Alles bij de bron; Webwereld

24
april
2013

Jaarverslag DNA-databank: meer profielen, meer matches

In 2012 werd bij de DNA-databank voor strafzaken de mijlpaal bereikt dat de helft van de sporen die ooit in de databank is opgenomen (71.171) kon worden gekoppeld aan een mogelijke dader. Er vonden vorig jaar 5.977 van deze spoor-persoon matches plaats, waarmee het totaal aantal spoor-persoon matches in de geschiedenis van de DNA-databank uitkwam op 35.769.

In 2012 werd het DNA-profiel van 27.797 personen toegevoegd aan de DNA-databank voor strafzaken. Daarnaast werden er vorig jaar 3.807 DNA-profielen van sporen aan de DNA-databank toegevoegd. Eind 2012 bevatte de DNA-databank 157.864 DNA-profielen van personen en 52.965 profielen van sporen.

Alles bij de bron; RB&W

24
april
2013

Actie preventief fouilleren A2 en camping was misbruik van bevoegdheid

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is van oordeel dat de politie Oost Nederland misbruik van haar bevoegdheden heeft gemaakt bij acties van preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op een camping in Kerkdriel.

In beide gevallen was geen sprake van een veiligheidsrisico waarbij preventief fouilleren zou kunnen worden ingezet. Brenninkmeijer: 'Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uit opportunisme is geprobeerd om preventief fouilleren aan het reeds beschikbare arsenaal opsporings- en controlemogelijkheden toe te voegen.'

Gelet op wat in het voortraject van beide acties is gebeurd, komt het de ombudsman voor dat de burgemeester en de officier van justitie marionetten van de politie Oost Nederland (voorheen politiekorps Gelderland-Zuid) zijn geweest. Brenninkmeijer: 'Ik ben bezorgd over het gemak waarmee de bestuurders en de officieren van justitie in beide gevallen aan de waarborgen voor de burger voorbij zijn gegaan.'

Alles bij de bron; NatOmbudsman [via Sargasso]

24
april
2013

EP verbiedt gebruik passagiergegevens

Luchtvaartmaatschappijen mogen niet verplicht worden de persoonlijke gegevens van hun passagiers over te maken aan de EU-landen. Dat besliste de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement. De Europese Commissie had het voorstel op tafel gelegd om de lidstaten te helpen bij het bestrijden van terrorisme en zware criminaliteit.

De commissie was verdeeld over het voorstel om onder meer naam, adres, telefoonnummer en kredietkaartgegevens over te maken van al wie de EU binnenkomt of verlaat. Uiteindelijk wilden 30 parlementsleden niet dat de passagiersgegevens worden overgemaakt, 25 anderen beten in het zand.

Alles bij de bron; HLN

24
april
2013

Privacy inwoners in geding bij drugsproject Achilles: D66 stelt vragen

De gemeente Woerden haalde eind vorige week de landelijke media toen de politie een brief stuurde aan inwoners van Woerden, waarin zij werden beschuldigd van gebruik van harddrugs. Het versturen van de brief is onderdeel van het project Achilles, waarin gemeente, politie en OM samenwerken. Voor het versturen van de brief werd gebruik gemaakt van een lijst die was gevonden bij een dealer van harddrugs. D66-raadslid Barbara Romijn-Ansink heeft raadsvragen gesteld over deze werkwijze.

Romijn-Ansink maakt zich met name zorgen over de vraag of de wetgeving wel in acht is genomen.

“De vraag is of de politie wel voldoende heeft onderzocht of de mensen die op die lijst staan wel echt drugsgebruikers zijn. Dat je nummer op een lijst staat is echt te weinig. Voor hetzelfde geld is het de pizzakoerier.” Vorig jaar al stelde Romijn vragen over het voornemen van politie en gemeente om gebruikers aan te schrijven. Toen werd haar verzekerd dat alles volgens de regels zou gaan. 

Alles bij de bron; Dichtbij

24
april
2013

Google, Microsoft, Facebook lobbyen tegen privacywet

Techconcurrenten als Google, Microsoft en Facebook zijn verenigd in gelobby tegen een privacywetsvoorstel in Californië. De lobbyende firma's vrezen dat als deze wet wordt aangenomen, het gevolg is dat zij worden overspoeld door dataverzoeken en kostbare rechtszaken.

Amerikaanse privacyvoorstanders hebben zich al uitgesproken tegen het verzet van de techbedrijven. Die zouden overdrijven om hun lucratieve gebruik van massaal vergaarde persoonlijke gegevens buiten de publieke aandacht te houden. De American Civil Liberties Union stelt dat bedrijven gegevens over consumenten verzamelen, combineren, analyseren en weer doorverkopen. De consument zou in de regel geen goed besef hebben van dat informatiegebruik.

Alles bij de bron; Webwereld

 

24
april
2013

Utrecht houdt de locatie van camera’s langs openbare weg geheim

Sargasso publiceerde een maand geleden een ongetwijfeld zeer incompleet overzicht van toezichtscamera’s waarmee ons doen en laten in de gaten wordt gehouden. Zo’n overzicht samenstellen is heel veel werk, want de beheerders van de camera’s doen er vaak geheimzinnig over. Dat geldt ook voor de gemeente Utrecht, dat haar Google Maps-bestand met toezichtscamera’s, na een verzoek van mij, niet openbaar wilde maken.

De gemeente honoreerde mijn verzoek bijna helemaal. De gemeente verstrekte onder meer lijsten met een beschrijving van de locatie van de camera’s. Soms is de locatie aangeduid met een straatnaam, soms met een kruispunt van straten en soms met een straatnaam met huisnummer of de naam van een winkel. De beschrijvingen zijn in ieder geval zo nauwkeurig dat de meeste camera’s vrij eenvoudig in Google Streetview zijn op te zoeken. Maar het Google Maps-bestand, waarin eigenlijk hetzelfde staat, wilde de gemeente niet openbaar maken.

Alles bij de bron; RejoZenger [via Sargasso]

22
april
2013

Duitse reissites lekken duizenden creditcardgegevens

TravelTainment, dat een boekingssysteem exploiteert voor onder meer lastminute.de, Experdia.de, Thomascook.de en Tui.de, is getroffen door diefstal van creditcardgegevens van klanten die in de laatste paar dagen een reis hebben geboekt.

Volgens Heise Security heeft TravelTainment direct het gat gedicht. “Men heeft direct alle systemen laten controleren door externe dienstverleners, het Cybercrime Cneter van de Landeskriminalamts in Nordrhein-Westfalen ingeschakeld en de betreffende creditcardmaatschappijen ingelicht.

Alles bij de bron; Webwereld

22
april
2013

Mysterieuze spionagekast Ziggo is van politie

De afluisterkast die door Ziggo afgelopen week is ontdekt op het Oranjeplein in Den Haag is van de politie, zo meldt Omroep West. De spionageapparatuur was daar geplaatst met toestemming van het Openbaar Ministerie in een onderzoek naar vermogenscriminaliteit, meldt de politie.

De politie weigert volgens Omroep West verdere mededelingen te doen over het genoemde onderzoek naar vermogensdelicten, maar zegt verder wel dat de inzet van deze middelen bij de wet is geregeld.

Alles bij de bron; Webwereld

22
april
2013

100.000 anti-EPD flyers verspreid

Om patiënten te waarschuwen voor de risico's van het Elektronisch Patiënten Dossier en het Landelijk Schakelpunt in de huidige vorm, is burgerrechtenbeweging Vrijbit een actie gestart. Via de website ikgeentoestemming.nl en meer dan 100.000 flyers, die onder andere in wachtkamers en bij apotheken te vinden zullen zijn, worden burgers gewaarschuwd.

De actie moet volgens de beweging tegenwicht bieden aan de drang en dwang van zorgverzekeraars en overheid om zorgverleners verplicht te stellen zich bij dit landelijk systeem voor de uitwisseling van medische gegevens aan te sluiten. 

Ook is de actie bedoeld om burgers en patiënten te informeren over de wijze waarop geprobeerd wordt hen ‘toestemming’ te laten geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens via een informatiesysteem dat volgens Vrijbit niet alleen absoluut onveilig is, maar dat eveneens zodanig is opgezet dat gerichte toestemming niet langer mogelijk is

Alles bij de bron; Security

22
april
2013

CISPA: Amerikaanse werkgevers kunnen Facebook-login opeisen

CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) de controversiële wet die in de Amerikaanse Kamer is aangenomen, leidt tot heel wat online protest. Eén van de elementen is dat werkgevers de social mediawachtwoorden van hun werknemers kunnen opeisen.

De Democraten wilden dat afzwakken met een amendement, om de privacy van de burgers te beschermen en om te verhinderen dat werkgevers zich zouden voordoen als hun werknemer op social mediaplatformen. De Republikeinen stelden dat de Democraten met het amendement de hele cyberwet wilden kelderen. Een meerderheid van Republikeinen stemde daarom het voorstel weg.

Toch gaan observatoren ervan uit dat CISPA alsnog zal afgezwakt worden of zelfs helemaal overboord gegooid zal worden in de Senaat.

Alles bij de bron; HLN

20
april
2013

Apple slaat Siri-gegevens twee jaar op

Onder andere de American Civil Liberties Union vroeg aan Apple om opheldering over de vraag hoe lang het Siri-gegevens, zoals gestelde vragen en zoekopdrachten, op zijn server bewaard blijven. In de privacyvoorwaarden van de spraakbesturingsdienst zou weliswaar beschreven staan dat recente data worden gewist als de gebruiker Siri op zijn telefoon uitschakelt, maar onduidelijk bleef wat de iPhone-fabrikant met oudere geluidsclips deed. 

Inmiddels heeft Apple via een woordvoerder aan Wired meer helderheid gegeven over de bewaartermijn van Siri. Het bedrijf laat weten dat het Siri-gegevens maximaal twee jaar bewaart. De woordvoerder zou daarbij hebben benadrukt dat de data wordt geanonimiseerd.

Als een gebruiker een Siri-zoekopdracht inspreekt op zijn iPhone, dan wordt deze verstuurd naar de servers van Apple. Het bedrijf zegt dat daarbij een willekeurig volgnummer aan het geluidsfragment wordt gehangen om deze te kunnen koppelen aan een specifieke gebruiker. Na zes maanden wordt dit volgnummer volgens Apple verwijderd, waardoor de clips 'anoniem' worden, maar de geluidsbestanden kunnen nog achttien maanden bewaard worden.

Alles bij de bron; Tweakers

20
april
2013

Adverteerders stoeien nog met cookiewet en online privacy

Adverteerders kiezen zeer diverse oplossingen om te voldoen aan de Cookiewet. Dat kwam onder meer naar voren uit de peiling Cookies en Online Privacy die dit voorjaar onder leden van BVA en IAB werd gehouden. De resultaten werden bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van BVA op 18 april jl. in Amsterdam.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de respondenten de verantwoordelijkheid voor online privacy in ieder geval neerlegt bij de consument zelf. Daarnaast vinden zij privacy ook een zaak van de overheid in Den Haag en Brussel, de adverteerder, publishers, browserbouwers en bureaus. 

Volgens BVA kan het niet de bedoeling zijn dat de consument zich uitsluitend ergert aan opeenstapeling van consent-vragen en van de weeromstuit maar overal “ja” op klikt. Dat is niet in de geest van de privacyregels. Vandaar het grote belang om als totale branche verantwoordelijkheid te nemen bij het zoeken naar oplossingen en het privacy-wijs maken van de consument.

Alles bij de bron; admanager

20
april
2013

Politiechef den Haag; Burger mag foto's van verdachten online zetten

'Wat mij betreft is het recht op privacy geen absoluut recht', stelt Van Essen. 'Je hoeft het in Nederland niet te verdienen, maar je kunt het wel degelijk verliezen. Bijvoorbeeld wanneer je ernstig strafbare feiten pleegt en fors letsel toebrengt aan anderen. Dan loop je het risico dat het belang van het slachtoffer groter is dan je eigen belang.

'Natuurlijk moeten zulke filmpjes van verdachten op internet niet leiden tot eigenrichting', schrijft de korpschef. 'Maar volgens mij is dat ook helemaal niet het doel. De filmpjes moeten leiden tot herkenning, opsporing, aanhouding en vervolging van de verdachten'.

Met zijn uitspraken gaat Van Essen tegen de richtlijn van het College Bescherming Persoonsgegevens, dat in 2011 nog pleitte voor hoge boetes voor mensen die foto's van verdachten verspreidden. Ook politie en Openbaar Ministerie gaan zeer terughoudend om met het verspreiden van beeldmateriaal van verdachten.

Alles bij de bron; AD

20
april
2013

Ik kwam er net achter hoe fanatiek Facebook mij volgt voor de adverteerders

Walter Hickey beschrijft een ervaring op Facebook. Hij raakte door een paar toevalligheden geïnteresseerd in fossielen en dacht er over die te gaan verzamelen. Hij ging hier en daar kijken op het internet om zich te oriënteren Het leek hem vooral aardig om trilobieten te gaan sparen.

Tot zijn grote verbazing doken na een paar dagen advertenties op op zijn Facebookpagina voor fossielen en met name voor trilobieten. Terwijl hij op Facebook het woord ‘fossiel’ zelfs niet had genoemd.

Na enige naspeuringen bleek dat Facebook kennelijk gegevens uitwisselt met Etsy, een kunstzinnig broertje van Marktplaats. Op Etsy had Hickey aangegeven op zoek te zijn naar trilobieten. En blijkbaar komt Facebook te weten wat je op Etsy (en waarschijnlijk ook een heleboel andere sites) zoekt.

Hickey: “Het was een wake up call hoever Facebook gaat met mijn gegevens.”

Bron; Welingelichtekringen

19
april
2013

Google Glass zou ons meer zorgen moeten baren

De Google-bril, met ingebouwde camera en beeldscherm, heeft grote gevolgen voor de privacy. Discussie is dringend gewenst. 

Voor wie het heeft gemist: het gaat om een stemgestuurde camerabril met een schermpje op de plek van het rechterglas waarop de gebruiker allerhande informatie kan aflezen. Wie aanstoot neemt aan de hoeveelheid beveiligingscamera's die ons land ondertussen rijk is, zal hier niet blij van worden. De beelden die deze duizenden beveiligingscamera's verzamelen, komen samen bij verschillende centra. Het materiaal dat miljoenen Glassdragers straks vergaren, komt samen op één punt: bij Google.

Ik zie op tegen al die kennisconcentratie bij Google; de internetgigant heeft meermaals laten blijken een radicaal andere kijk op privacy te hebben dan u en ik.

Meestal vindt het debat over nut, noodzaak en nadelen van een nieuwe vondst pas plaats na de introductie ervan. Het zou goed zijn die volgorde deze keer om te draaien. De haan doodschieten, weerhoudt de zon er niet van om op te komen. De vraag is of we elkaar niet vast moeten wekken voor het beest begint te kraaien. Dit zijn geen tijden om ons te verslapen en te ervaren dat de toekomst ons heeft ingehaald.

Alles bij de bron; Trouw [thnx-2-Niek]

19
april
2013

[Update?] Kast vol spionageapparatuur ontdekt in Schilderswijk

Op het Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk is een kast ontdekt vol met professionele spionageapparatuur. Dat blijkt uit foto’s die Omroep West in het bezit heeft. De kast waarin de apparatuur is aangetroffen, is identiek aan de wijkkasten die provider Ziggo gebruikt om huishoudens van tv, radio en internet te voorzien.

In de kast zitten onder meer een camera en opnameapparatuur. Aan de zijkant van de kast is een gaatje geboord, zodat de camera de omgeving kan filmen.

Omroep West heeft de foto's van de kast voorgelegd aan deskundigen. Onder anderen Dick Offringa, expert spionage-apparatuur, concludeert dat het in ieder geval gaat om een camera en om opnameapparatuur. Ook zegt hij ervan overtuigd te zijn dat het apparatuur van de overheid is.

Alles bij de bron; RTVWest [thnx-2-Niek]

Zaterdag in het NRC de reden achter de kast ?

Quote; "Abdelkarim Honing heette vroeger Dennis Honing. Hij bekeerde zich tot de islam toen hij 17 was. Nu is hij 22....

...Abdelkarim Honing is niet alleen. In Nederland bestaat een netwerk van salafistische (ultra-orthodoxe) moslimjongeren met dezelfde extreme denkbeelden. ...Deze week werd bekend dat ouders van naar Syrië vertrokken jongens aangifte hebben gedaan bij de politie in Den Haag. Het gaat om twee ronselaars. De eerste is Murat Ö., in de de Haagse Schilderswijk bekend als Ibrahim de Turk. De man zou al sinds 2001 als ronselaar in het vizier zijn van de inlichtingendiensten.

19
april
2013

Opgezwollen backdoor bespioneert drone-fabrikanten

Fabrikanten en ontwikkelaars van onbemande voertuigen, beter bekend als drones, zijn het doelwit van een spionagecampagne waarbij een nogal zwaarlijvige backdoor wordt ingezet. De aanvallen vinden al sinds december 2011 plaats.

Beveiligingsbedrijf FireEye ontdekte dat alle aangevallen organisaties iets met de ontwikkeling van drones te maken hebben, van onderzoek en ontwerp tot fabricage van de voertuigen en hun verschillende subsystemen. De aanvallen vinden plaats via e-mail en maken misbruik van beveiligingslekken in Microsoft Office. In alle gevallen was er een beveiligingsupdate voor de misbruikte lekken aanwezig.

Alles bij de bron; Security

19
april
2013

Hardware-hacker verwacht weinig fraude met slimme meter

Bij slimme meters ziet Goodspeed dat er meer aandacht aan de beveiliging is besteed, met name om fraude door klanten van het energiebedrijf te voorkomen. "Maar het is nog steeds elektronica en het zijn nog steeds computers, net als elke telefoon wordt gejailbreakt zul je ook hier als je lang genoeg zoekt fouten vinden."

Wat betreft de toekomst verwacht Goodspeed dat slimme meters zullen worden gehackt, maar dat de impact zal meevallen. "Ik hoop dat het dezelfde omvang zal hebben als de fraude met de Mifare-chips."

Kwetsbare Mifare chips werden onder andere gehackt om te kunnen frauderen met de OV-chipkaart en dat zal zich met de slimme meter herhalen. "Het zal gebeuren, maar het is te kleinschalig om een groot probleem voor de maatschappij te zijn." Wat betreft hacks en misbruik van slimme meters verwacht Goodspeed dat die alleen op fraude gericht zullen zijn.

Alles bij de bron; Security

19
april
2013

2 X Cameratoezicht; Almere verlengt & Eindhoven gaat flexibel

Almere;

Burgemeester Jorritsma heeft besloten het cameratoezicht in de stad te verlengen tot en met oktober 2019. De verlenging was nodig omdat de camera's - die er sinds 2008 hangen - in eerste instantie vijf jaar zouden blijven hangen. Daar wordt dus nu een periode van nog eens zes jaar aan toegevoegd.

Uit evaluaties is gebleken dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. De inzet van cameratoezicht blijft volgens de burgemeester noodzakelijk om de openbare orde en veiligheid in de genoemde gebieden te kunnen handhaven.

Eindhoven;

De politie gaat in het centrum van Eindhoven twee flexibele camera's inzetten. De twee camera's blijven maximaal vier maanden hangen, schrijft burgemeester Van Gijzel aan de gemeenteraad.

Alles bij de bron; SlimBekeken Almere, Eindhoven

19
april
2013

Burger protesteert niet tegen uitholling privacyrechten

De Nederlandse burger maalt niet om privacy. De grondwet wordt uitgehold door de overheid maar er is in Nederland in tegenstelling tot andere landen geen privacybeweging van betekenis.

Dat zegt Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij reageert daarmee op de jaarrapportage van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), waarin staat dat het juist de overheid is die op allerlei manieren de privacy van burgers schendt, terwijl het juist het bedrijfsleven oplegt steeds beter om te gaan met persoonlijke gegevens van burgers.

De overheid heeft allerlei (1500, naar schatting van het CBP) databases met gegevens over burgers die in eerste instantie juist zeer doelgericht zijn verzameld om bepaalde dienstverlening mogelijk te maken. Maar steeds meer worden die databases gekoppeld om de gegevens voor geheel andere doeleinden te gebruiken. Op zich is dat wettelijk niet toegestaan, maar door via het parlement nieuwe wetten te laten aannemen worden die bepalingen omzeild.

Alles bij de bron; Webwereld

19
april
2013

België; Mag u uw patiëntendossier inzien?

U hebt als patiënt het recht om uw persoonlijk medisch dossier in te zien. Dat dossier, dat door uw arts wordt bijgehouden, bevat allerlei medische informatie, bv. onderzoeksresultaten, behandelingen, diagnosestellingen, enz.

U kunt ten allen tijde mondeling of schriftelijk inzage vragen in uw medisch dossier. De arts heeft dan 15 dagen tijd om het dossier aan u voor te leggen. Hij kan wel persoonlijke notities (aantekeningen die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de beroepsbeoefenaar en die voor de kwaliteit van de zorgen van geen belang zijn) en gegevens die betrekking hebben op derden (bv. identiteitsgegevens van naasten die hem informatie hebben toevertrouwd zonder medeweten van uzelf) uit het dossier verwijderen.

U kan als patiënt ook een vertrouwenspersoon aanwijzen om u bij te staan of om uw patiëntendossier in uw plaats in te zien. Indien die vertrouwenspersoon een arts is, heeft die ook toegang tot de persoonlijke notities van uw arts.

Uw arts kan inzage in uw medisch dossier weigeren indien hij van oordeel is dat kennis van alle medische gegevens uw gezondheid ernstig kan schaden (‘therapeutische exceptie’). Hij moet dat dan wel motiveren, en die motivatie moet in het dossier worden opgenomen. In dat geval kunt u een arts als vertrouwenspersoon aanduiden, die het dossier dan in uw plaats kan inkijken.

Alles bij de bron; Gezondheid.be

19
april
2013

België; Bedrijven bespioneren hun werknemers illegaal via computers

Eerder dit jaar hield Vacature een online ondervraging over het privacybeleid in bedrijven. Ze selecteerde daaruit de antwoorden van mensen met een functie in het hoger management, IT of HR omdat die in een goede positie zitten om een zicht te hebben op de controle die hun werkgever uitoefent op medewerkers.

Uit die ondervraging blijkt dat 36 procent van de werkgevers soms de mailbox van werknemers controleert en dat 46 procent van de bedrijven uitzonderlijk tot regelmatig het surfgedrag van personeelsleden controleert.

Vijf procent van de bedrijven luistert zelfs persoonlijke telefoongesprekken af, een praktijk die illegaal is en strafrechterlijk vervolgd kan worden. Acht procent van de werkgevers contacteert soms de huisarts van werknemers op zoek naar medische informatie.

Uit die gesprekken blijkt dat Belgische werkgevers de informatieplicht niet ter harte nemen. Ruim een werknemer op drie weet niet dat zijn mail gecontroleerd wordt. Bovendien worden ruim vier bedrijfscomputers op tien gescreend met speciale software, maar bijna vier werknemers op tien zijn daar totaal niet van op de hoogte.

Alles bij de bron; ZDNet

19
april
2013

Nota naar aanleiding van het verslag voor wijziging Paspoortwet

5. Opname van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie

...De leden van de PvdA-fractie wijzen er op dat er een groep burgers in Nederland is, die zwaarwegende principiële bezwaren heeft tegen het afstaan van vingerafdrukken. Deze gewetensbezwaarden ervaren grote maatschappelijke problemen als hun identiteitsbewijs verloopt en zij besluiten op grond daarvan geen nieuwe aan te vragen...

... De Europese verordening stelt gewetensbezwaarden niet vrij van de opnameplicht. Er is gezien de dwingendrechtelijke werking van de verordening geen ruimte om in Nederlandse wetgeving af te wijken van de verplichting om vingerafdrukken, behoudens genoemde uitzonderingen, op te nemen in de paspoorten. Nederlandse identiteitskaarten zullen, na inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel, niet langer onder de werking van de verordening vallen. Er zal bij die documenten gestopt worden met het opnemen van vingerafdrukken, ongeacht of de aanvrager wel of geen bezwaar heeft tegen opnemen van zijn vingerafdrukken. 

Tot dat moment wordt er geen mogelijkheid gezien om een tijdelijke voorziening te treffen om gewetensbezwaarden tegemoet te komen.

Alles bij de bron; RijksOverheid

19
april
2013

CBP legde vorig jaar twaalf sancties op

In 2012 heeft het CBP in 58 zaken onderzoek gedaan en in 12 gevallen vond de organisatie dat de privacy in het geding was. In die gevallen zijn sancties opgelegd.  Het ging onder meer om Albert Heijn, die gegevens van personen verzamelde en gebruikte voor marketing. De supermarktketen heeft hierop het privacybeleid aangepast. 

Ook WhatsApp overtrad de privacywet door berichten onversleuteld te versturen. Iedereen kon hierdoor onderschepte berichten lezen. Inmiddels heeft WhatsApp maatregelen getroffen om de berichten wel te versleutelen.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat de privacy in de gezondheidszorg niet altijd is gewaarborgd en waren patiëntgegevens niet altijd voldoende beveiligd. Zo hadden medewerkers van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkernisse die een andere functie kregen, toegang tot volledige dossiers van patiënten die zij niet meer behandelden.

Alles bij de bron; NU